vfm Vaxholms Fästnings Museum

Vaxholms Fästnings Musei Vänner, VFMV

Vaxholms Fästnings Musei Vänner (VFMV) är en opolitisk ideell förening med mer än 400 medlemmar. Föreningen startades 1963. Föreningens huvudsyfte är att värna om museiverksamheten på Vaxholms Kastell samt sprida information om skärgårdsförsvarets betydelse för Stockholms säkerhet för Gustaf Vasas dagar intill nutid. Som medlem i vår förening har du fritt inträde på Vaxholms Fästnings Museum och du får också föreningens årsbok som innehåller intressanta artiklar om skärgården, fästningen och kustförsvaret genom tiderna. Föreningen ger även ut böcker. Ett bra exempel på vårt arbete är standardverket för alla historieintresserade nämligen boken ”Vaxholm och Fästningen”.
Denna och många andra titlar säljs genom museet, tel. 08-541 311 10.

Medlem i föreningen blir man genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgiro. Kontaktperson är föreningens skattmästare Christer Sandström,
tel 08-541 313 92. Medlemsavgifter: 200 SEK för enskild medlem, 240 SEK för sammanboende, 250 SEK för företag/organisationer. Betala till BG 689-2913. Betalningsmottagare är "Vaxholms Fästnings Musei Vänner". Glöm inte att ange namn och adress!

Välkommen som medlem!

styrelseBesök på Vasamuseet

 

Bli medlem!

Gör som fler än 400 redan gjort - bli medlem i Vaxholms Fästnings Musei Vänner! Som medlem får du gratis entré till museet och årsboken.

Årsbok 2006

Köp tidigare nummer

Nu har du möjlighet att köpa tidigare nummer av Vänföreningens populära Årsmeddelanden. Gamla nummer säljs och skickas med post. Skriv till info@vaxholmsfastning.se och beställ.


 

 

 

 

 

Info 08-541 311 10  Bokning 08-1200 4870 © Vaxholms Fästnings Museum     Kastellet     185 99 Vaxholm        info@vaxholmsfastning.se